logo
 

Soundmasking, Soft dB Technique

medarbejder Optimering vis Sound Masking

 

 

 

 

Teknik og videnskab

  

På denne side vil du finde noget mere dybdegående information om Virkemåden af Soundmasking . Også hvad der er blevet sagt i videnskabs -afdelingen vil blive belyst her.

 

 

Teknikken med Soundmasking

 

Soundmasking består i at frembringe en neutral lyd for at gøre samtaler mindre hørbar. For at opnå den maksimale effektivitet , kræver det at Soundmaskingen`s spektrum har nok energi i de frekvenser, der svarer til den menneskelige stemme . Lyden/ støjen skal imidlertid være næppe mærkbar, således at medarbejderne i kontormiljøet kan passe deres daglige aktiviteter, uden at bemærke der udsendes soundmasking i lokalet.

Nylige undersøgelser fra Canada har beskrevt nøjagtigt maskering niveauer og frekvenser , der skal anvendes.


Billedet nedenfor , taget fra artiklen Akustisk design af konventionelle storrumskontorer i canadisk Akustik , bd. 27 , no. 3 , 2003, præsenterer den ideelle lyd maskering scenarie , dvs en maskering frekvenser, der giver mere fortrolighed og samtidig være mindre hørbar .


optimummasking 


Se sidepanel for download mere Informations materiale 

 

 


De fem H-er - Soundmasking

 

Her finder du alt hvad du behøver at vide om Soundmasking .

Soundmasking stammede fra brise af havet. Når du vandre på stranden vil lyden af havet forhindre dig i at forstå, hvad andre mennesker på stranden siger. Selvfølgelig kan vi styre lydniveauet for Soundmasking automatisk I forhold til det aktuelle tale støj niveoe. Ingen tale støj = minimal soundmasking.

Meget talestøj = Maximal Soundmasking.

 

 

Hvad er et Soundmasking system?

 

Soundmaskering er et system bestående af forstærkere , højttalere og sensorer. Disse systemer er designet til at producer et lavt niveau af baggrundsstøj med et bestemt spektrum , der ikke er forstyrrende eller irriterende for medarbejderne. Denne lyd-maske er dog høj nok til effektivt at sløre samtaler og reducere distraherende lyde. Soundmaskering systemer anvendes i kontormiljøer til at øge tale privathed og reducere hørbare informative distrationer

 

 

 

Hvem har brug for Soundmasking?

 

Der er behov for Soundmasking når taleforståeligheden fra andre distrahere og hermed giver koncentrationsprobleme samt I kontormiljøer med for højt støjniveo. i

Dette kan være i lukkede kontorer, bestyrelseslokaler , restauranter, venteområder og selvfølgelig åbne kontorlandskaber

 

 

Hvorfor virker Soundmasking?

 

Soundmasking er en "brusende” lyd, som havet, der er på et komfortabelt niveau , ikke indeholde information, og er u-difinerbart. Dette betyder, at Soundmasking som ikke indeholder information øger baggrundstøjen uden, at være distraherende. Vi mennesker vil altid selv tale højere og øge lydstyrken på vor stemme, hvis vi har svært ved at modtage og høre den tale information som vi modtager pga. distraherende tydelig information fra naboen eller andre støjende informative elementer.

I moderne kontore og bygninger er akustikken og efterklangstiden nedsat pga. perfekt  arkitektarbejde. Dette har den bivirkning at tale forståligheden I lokalet øges, og informationer 10m væk højres klart og tydeligt, fuldstændig som I en korrekt akustisk reguleret kirke eller koncertsal.

 

 

Hvornår vil anbefale at installere Soundmasking?

 

Vi anbefaler Soundmasking, når vi har konstateret, at Soundmasking er den rigtige løsning. Vi gør dette ved at besøge kontoret eller lokalet. Vi udføre nogle målinger ( STI ) I det aktuelle støjmiljø eller lave en simulering af den forventede støjproblematik.

Hvis målingen viser at der feks. Er dårlig akustik eller ligende, som gør at Soundmasking ikke vil virke effektivt vil vi, hvis det ønskes komme med et forslag til konstruktion af korrekt akustikregulering af lokalet.

 

 

Hvor kan jeg købe Soundmasking?

 

Kun Nordic SalesS eller definerede partnere distribuerer og installerer Soft dB. soundmasking systemer. Vi sælger ikke papkasser med forstærker og højttalere osv. Vi levere hele projektet , installere det og kalibrere den. Soft dB soundmaskingsystemet  arbejder med sensorer og det er vigtigt, for korrekt virkemåde, at systemet er indstillet korrekt. Vores mål er et akustisk behageligt arbejdsmiljø , for at sikre dette, kan vi kun lade autoriseret personale tune og installere dit Soft dB system.

 

 

 


 On this page you will find some more in depth information about the working of Soundmaskng.

Also what has been said in the science department will be discussed.

(The side panel offers download of more information)


The Technique of Soundmasking
Sound masking consists of generating a neutral sound in order to make conversations less audible.
For maximum efficiency, the sound masking spectrum must have enough energy in the frequencies
corresponding to human voice. However, the sound masking has to be barely perceptible so that workers in
office environments can go about their daily activities. Recent studies have allowed virtually perfect sound
masking levels and spectrums to be determined.
The picture below, taken from the article Acoustical Design of Conventional Open Plan Offices in Canadian
Acoustics, vol. 27, no. 3, 2003, presents the ideal sound masking scenario, i.e. a masking spectrum that allows
more confidentiality while being less detectable.
 
optimummasking
 
What science says about Soundmasking
Over the past decedes some research has been done on the effects of soundmasking. Here are the main outcomes.
Research by Loewen and Suedfeld
Researchers Loewen and Suedfeld have done an experiment in 1992 on the effect of office noise on the performance of employees. They created three groups, one with silence, one with office noise and one with masked office noise. Every group got a simple task and a difficult task. The result were as followed.
- The simple task was best performed with masked office noise
- The complex task was best performed in silence, second best in masked and third in office noise.
We argue that the silence would not be first when it would not be a experiment because here all candidated are focussed on the same task while in actual sillence areas the silence will be found disturbing due to a lack of background noise. (every sound will be emphasised)
This means that masking office noise leads to better performances.

 
 
Research by Hongisto
This graph is from a research of Hongisto (2008) in Finland. The graph shows that the distance speech travels is decreased from 13 meter to 6 meter due to soundmasking.
 Microsoft Word - Hongisto.doc
 
 
Research by Veitch et al.

Veitch et al. (2004) have found that satisfaction with privacy and acoustics leads to overall environmental satisfaction with leads to job satisfaction and in the end to a better business unit performance.

  


Aarhus Office: Arresøvej 45 - DK-8240 Risskov - Denmark - +45 70 25 55 22

Copenhagen Office: Jydekrogen 8 - DK-2625 Vallensbæk - Denmark - +45 70 25 55 22