logo
 

TopDanmark

kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


At håndtere støj i Danmarks største åbne kontorlandskab

 

interview med Aksel Bigler, kontorchef i TopDanmark

 

Forsikringsselskabet TopDanmarks hovedkontor ligger i Ballerup i nogle bygninger, der stod færdige i 1974. Der var dengang tale om en mindre revolution indenfor kontorbyggeri, da bygningerne blandt andet indeholdt Danmarks største åbne kontorlandskab, der dækker 12.000 kvadratmeter. Der sidder i dag mellem 700 og 800 medarbejdere, der primært arbejder med forsikringsadministration, deriblandt sagsbehandling. Aksel Bigler, der i dag er kontorchef, har været med fra starten og fortæller her, hvordan man dengang og i dag håndterer støj i forbindelse med Danmarks største åbne kontorlandskab.

 

 

Du var med helt fra begyndelsen, hvilke overvejelser havde I, da I gik fra almindelige kontorer til storrumskontorer i forbindelse med støjgener?           


Vi var selvfølgelig nervøse for, hvor slemt det ville være. Derfor var der også meget fokus på støj og støjgener. Resultatet blev, at vi fik et gulv med specielle lydabsorberende gulvtæpper og at de skillevægge, vi har også er lydabsorberende.

Desuden sendes der hvid lyd eller hvid støj ud i hele lokalet, og det er med til at dæmpe lydniveauet.

Se mere om hvid støj nedenfor. Disse tre ting spiller så sammen, så man opnår et tilfredsstillende støjniveau. For støj, det er der, men ikke i generende grad.


Hvordan oplevede de ansatte overgangen fra almindelig kontor til storrumskontor med hensyn til støjpåvirkning?
            

Det pudsige er, at vi faktisk har mere støj i de større kontorer, vi har storrum med 20-30 ansatte, end i det store kontorlandskab med de 700-800 medarbejdere. Men i storrumene sendes der heller ikke hvid støj ud.

Selvfølgelig ved man godt, at der er støj, men så længe man holder sig under de angivne maksimum decibel, så er det ikke noget problem. Vi har da heller ikke haft det oppe og vende som et særligt problem. Heller ikke dengang. Det fungerer bare.


Hvilke faktorer er mest problematisk mht støj? Kollegaers snak, telefoner, maskiner, folk der bevæger sig rundt i lokalet?
          

Vi har mange medarbejdere, der taler meget i telefon, så den største kilde til støj er nok, når folk snakker. Man kan have forskellig stemmeføring og folks stemmer ligger i forskellige lejer. Der har vi nogle gange haft eksempler på, at folk taler meget højt. Jeg selv taler i et forholdsvist højt leje. Men jeg synes, at vi har en god kultur om, at man så lige så stille og roligt beder sin kollega om at dæmpe stemmen lidt, og det er der forståelse for.

Selv om kontorlandskabet er stort, og folk går frem og tilbage, så har vi ikke oplevet disse bevægelser som en særlig støjkilde.

 

Har I efterfølgende været nødt til at lave nogle tiltag mht. støjreduktion som I ikke havde tænkt over fra starten?          


Ikke i forhold til støj. Vores skærmskillevægge blev udskiftet i 1999-2000, men det var fordi, de var blevet slidte og ikke længere var så pæne, og så var de ikke tidssvarende i forhold til tidens udseende. Det var ikke fordi, de ikke virkede. Så de skilleskærme vi har i dag har samme funktion som dem, vi startede med at have i 1974. Men støjniveauet er nu som før ok, selv om vi har Danmarks største åbne kontorlandskab, som er daglig arbejdsplads for mellem 700 og 800 medarbejdere.

FAKTABOKS:


Carsten Nielsen er driftschef i TopDanmark og han forklarer, hvad hvid lyd/hvid støj er:

Hvid støj har faktisk mange navne. Det går også under navnet pink noise, men her kalder vi det mest hvid lyd. Det lyder som en slags susen, som om du har fanget et forkert radiosignal eller som et ventilationsanlæg. Der er tit folk, der tror, at det er ventilationsanlægget, der har den lyd. Men det er altså lyden af hvid støj. Fidusen er, at den hvide lyd dæmper de menneskelige lyde og gør støjen mere ensartet. Dvs. den dæmper støjen, der hvor man larmer.

Hvid lyd går i bund og grund ud på, at man via en tonegenerator sender lyd ud. Man genererer en støj. Lyden bliver filtreret gennem et filter, som frasorterer de lyde, som det menneskelige øre ikke kan lide, og så har vi et hav af højtalere, omkring 500, der puster lyden ud i lokalet. 


Det smarte er, at vi på grund af de mange højtalere, kan regulere niveauet af den hvide lyd alt efter, hvilken type arbejde, medarbejderne sidder med. Vores medarbejdere sidder i forskellige grupper alt efter arbejdsopgaver, så der produceres forskellige niveauer af støj i det samme lokale. De grupper, der skaber mest støj er nok telefongruppen, eller phonerne. De taler meget og skaber meget støj, derfor er niveauet af den hvide støj, der sendes ud hos dem også højere end det niveau, der sendes ud, der hvor der sidder medarbejdere og laver projekter.


Jeg har kendskab til, at man har forsøgt sig med hvid lyd andre steder. Men det er ikke altid med det ønskede resultat. Problemet er, at det er dyrt, og så har folk ønsket at spare, f.eks. ved at sætte færre højtalere op. Men det duer ikke. For så får de, der sidder tættest ved højtalerne et højt niveau af hvid lyd, mens de der sidder langt væk ikke mærker effekten af det, og begge grupper er generede af det. Afstanden mellem højtalerne er essentiel, hvis man vil have hvid lyd til at fungere hensigtsmæssigt.

 

 

 

 


Aarhus Office: Arresøvej 45 - DK-8240 Risskov - Denmark - +45 70 25 55 22

Copenhagen Office: Jydekrogen 8 - DK-2625 Vallensbæk - Denmark - +45 70 25 55 22